Agility je kynologický šport, základom ktorého je prekážková dráha, ktorú musí tím (psovod a pes) prebehnúť. Víťazom sa stáva tím, ktorý dráhu prebehne s čo najmenším počtom trestných bodov a v čo najlepšom čase. Parkúr stavia rozhodca, ktorý aj hodnotí jeho prekonanie. Väčšinou pozostáva z 15 – 20 prekážok, ktorých umiestnenie na ploche dáva záruku, že tím sa počas svojho pretekania nestretne s rovnako postaveným parkúrom. Súťaží sa v troch kategóriach. Small – psíci s výškou v kohútiku do 34,99 cm, medium s výškou kohútika 35,00-42,99 cm a kategória large s kohútikovou výškou nad 43 cm. Tieto kategórie sa potom na parkúre odlišujú výškou skokových prekážok. Parkúr má spravidla 100-200 m.

 

Agility môže robiť akýkoľvek psík bez rozdielu veľkosti, veku aj či má rodokmeň, alebo nie. Na agility sú vhodnejší psíci temperamentní. Na pretekoch naozaj vidieť behať rôzne plemená ako aj krížencov. Jedinou podmienkou je, že psík musí byť zdravý a musí mať absolvované všetky povinné očkovania. S tréningami je možné začať už od šteniatok, ale je vhodné, aby mal psík zvládnutú aspoň základnú poslušnosť (privolanie, odloženie). Na prvých pretekoch sa môže psík zúčastniť od svojich 18 mesiacov.